แจ้งการชำระเงิน *กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการแจ้งชำระเงิน

วันที่ชำระเงิน:
เวลา(โดยประมาณ):
: น.
เลขที่ใบสั่งซื้อ:
จำนวนเงิน:
บาท
ชื่อ-นามสกุล:
อีเมล:
เบอร์โทรศัพท์:
รายละเอียด:
รูปหลักฐานการโอน:
[ไฟล์รูป jpg,gif,png,pdf ไม่เกิน2MB]
การแนบรูปหลักฐานการโอนจะช่วยทำให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น