ภาษาไทย
Campaign

RAM (แรม) คอมพิวเตอร์ DDR4 8 - 128GB

RAM

  • 1(current)

RAM คืออะไร
RAM หรือ Random Access Memory เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่หน่วยความจำหลักที่จำเป็น ซึ่งหน่วยความจำชนิดนี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้เฉพาะที่มีไฟฟ้าไหลเข้าไปเลี้ยงภายในวงจรเท่านั้น ถ้าไม่มีไฟฟ้าข้อมูลภายในหน่วยความจำนี้จะหายไปทันที 
หน้าที่ของ RAM (แรม)
แรมจะมีหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลในขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้งในรูปแบบของ Input และ Output โดยการเข้าถึงข้อมูลภายในแรมนั้นจะเป็นการเข้าข้อมูลแบบ Random ยิ่งถ้าแรมมีความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลมากก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ไวยิ่งขึ้น โดยขนาดของแรมในปัจจุบันนิยมมักระบุค่าด้วยหน่วย GB นั่นเอง
วิธีพิจารณาเลือกซื่อ RAM (แรม)
    1. ความจุ ( Capacity : GB ) คือ ความจุคือพื้นที่ในการฝากข้อมูลการรันประมวลผลของ CPU ถ้าเรามีพื้นที่ในความจุน้อยก็จะส่งผลให้การส่งถ่ายข้อมูลในการทำงานได้น้อยลง มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ถดถอยลงไปอย่างเห็นได้ชัด
    2. ความเร็วบัส ( Bus Speed ) คือ ความเร็วที่ใช้ในการขนส่งย้ายสัญญาณข้อมูลจากส่วนเก็บข้อมูลไปยัง CPU โดยจะมีระบุไว้ที่กล่องว่ากี่ MHz ยิ่งถ้ามีค่ามาก ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลก็จะมาตามขึ้นไปด้วย
    3. DDR ( Double Data Rate RAM ) คือ เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลกลาง ปัจจุบันนิยมใช้ DDR4 เป็นหลักในส่วนของ RAM
    4. CL ( Cas Latency ) คือ  ค่าความหน่วงเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูล ถ้าตัวเลขยิ่งน้อยหมายถึงยิ่งมีความไวในการเข้าถึงข้อมูลได้ไวยิ่งๆขึ้นนั่นเอง