ภาษาไทย
Campaign

POWER SUPPLY (พาวเวอร์ซัพพลาย) คอมพิวเตอร์

POWER SUPPLY

Power Supply (PSU) คืออะไร
Power Supply Unit หรือ PSU คือ อุปกรณ์ที่ใช้จ่ายไฟให้กับชิ้นส่วนต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ โดยจะแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับ (AC) ขนาด 220 V เป็นกระแสตรง (DC) 3V, 5V หรือ 12V นั่นเอง และจะจ่ายไฟผ่านเมนบอร์ดทำหน้าที่จ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ นั้นทำงาน
80 PLUS คือ ?
80 PLUS หรือ 80+ คือ มาตรฐานที่ใช้เรียกประสิทธิภาพในการทำงาน (efficieny) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงาน ( แปลงกระแสไฟ AC เป็น DC) ระหว่างพลังงานขาเข้าและออกนั้นมีประสิทธิภาพเกินกว่า 80 % หมายความได้ว่า PSU ที่มี 80+ นั่นหมายถึงมีการรักษาประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานนั้นมีค่าไม่ต่ำกว่า 80 %  ซึ่งมีช่วงในการทำงานที่เรียกว่า โหลด อยู่ทั้งหมด 3 ช่วง คือ 20% , 50 % และ 100 % โดยแบ่งระดับ มาตรฐานได้ดังนี้ White, Bronze , Silver , Gold , Platinum และ Titanium
ประเภทของ PSU (Power supply)
PSU ยังสามารถแบ่งประเภทได้โดยแบ่งจากตัว PSU เองนั้นสามารถถอด-ต่อสายเคเบิ้ลเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หรือไม่ โดยจะสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้

1. FULL-Modular เป็น PSU ที่สามารถถอด-ต่อสายได้ทุกเส้น ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมสำหรับ Modder นักแต่งเคสและผู้ใช้งานที่พอมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เนื่องมาจากง่ายต่อการจัดเก็บสาย เพิ่มอุปกรณ์ และ แต่งคอม
2. SEMI-Modular เป็น PSU ทีมีช่อง Modular สำหรับเสียบสายบางประเภทได้  มีสายไฟหลักติดมากับตัวเครื่องคล้ายกับ Non-Modular แต่จะมีช่องไว้ให้เสียบเพิ่มเติมกรณีที่ต้องการเพิ่มออฟชั่นต่างๆไปกันออกไปเช่น SLI หรือ Crossfire 
3. NON-Modular เป็น PSU ที่มีสายต่ออุปกรณ์ทั้งหลายนั้นออกมาจากตัวของ PSU โดยตรงเราไม่สามารถทำการถอดเปลี่ยนได้ มีข้อเสียตรงที่ว่า ถ้าเราต้องการอัพเกรดหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์คอมเข้าไปอาจจะทำให้มีสายไม่พอต่อการใช้งาน